קופת גמל בניהול
אישי האם זה בשבילי

המטבעות שלנו

הוריזון מבית אלטשולר שחם מציעה את מגוון המטבעות הרחב ביותר בישראל.
החברה פועלת עם רשיון למתן שירותים בנכסים פיננסים ומפוקחת ע״י רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. 
בעמוד זה תוכלו לקרוא, ללמוד ולחקור על המטבעות הדיגיטליים שאנו מציעים – אז למה אתם מחכים?